Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zawiadamia o zwołaniu XVII sesji Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 25 listopada 2020r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół w mieście Obrzycko (I piętro).

Załączniki