Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje XIX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 29 lipca 2016 roku o godz. 12:00 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19.

 

Załączniki