Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zawiadamia o zwołaniu XXI sesji Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 25 marca 2021r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół w mieście Obrzycko (I piętro).

Załączniki