Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zawiadamia o zwołaniu XX sesji Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 4 lutego 2021r. o godz. 18.30 w Zespole Szkół w mieście Obrzycko (I piętro).

Załączniki