Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zawiadamia o zwołaniu XXV sesji Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 25 listopada 2021r. o godz. 17.30 na sali Urzędu Miasta Obrzycko (II piętro).

Załączniki