Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje XXVI sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 11 maja 2017 roku o godz. 17:00 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19.

 

Załączniki