Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zawiadamia o zwołaniu XXIX sesji Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 17 lutego 2022r. o godz. 17.30 na sali Urzędu Miasta Obrzycko (II piętro).