Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zawiadamia o zwołaniu XXVIII sesji Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 31 grudnia 2021r. o godz. 10.00 na sali Urzędu Miasta Obrzycko (II piętro).