Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje XXXIII sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 24 stycznia 2018 roku o godz. 17:00 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19.

 

Załączniki