Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje XXXIV sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 05 marca 2018 roku o godz. 15:30 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19.

 

Załączniki