Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje XXXVIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 29 czerwca 2018 roku o godz. 17:00 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19.

 

Załączniki