Zakończenie postępowania w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i zalicznikową linią elektroenergetyczną na ulicy Stawnej i Dworcowej w mieście Obrzycko.

Załączniki