Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa skateparku w mieście Obrzycko.

Załączniki