Zapraszamy do składania ofert w związku z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe – pobierz
Formularz ofertowy – pobierz
Opis przedmiotu zamówienia – część I – pobierz
Opis przedmiotu zamówienia – część II – pobierz
Opis przedmiotu zamówienia – część III – pobierz
Oświadczenie o braku powiązań – pobierz
Oświadczenie o spełnieniu warunków – pobierz
Wzór umowy cz. 1 – pobierz
Wzór umowy cz. 2 – pobierz
Wzór umowy cz. 3 – pobierz
Wykaz wykonanych dostaw / usług – pobierz

AKTUALIZACJA 24.05.2022r.

Odpowiedzi na pytania dot. załącznika nr 3  – Opisu Przedmiotu Zamówienia – pobierz
Zmiana treści zapytania ofertowego – przedłużenie terminu składania ofert – pobierz

AKTUALIZACJA 25.05.2022r.

Odpowiedzi na pytania dot. Załącznika nr 2 opisu przedmiotu zamówienia – pobierz

AKTUALIZACJA 02.06.2022r.

Protokół zestawienia i porównania ofert – pobierz