Burmistrz Miasta Obrzycko zaprasza do rokowań po trzecich przetargach ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym na przeznaczenie do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Obrzycku w rejonie ul. Dworcowej.

Załączniki