Burmistrz Miasta Obrzycko zaprasza do rokowań po drugich i trzecich przetargach ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym na przeznaczenie do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Obrzycku w rejonie ul. Kolejowej i Dworcowej.

Załączniki