Burmistrz Miasta Obrzycko zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn: „Dostawa 12Mg węgla”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

DODANO – 15.10.2020r.

  • Notatka służbowa

Załączniki