Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż fabrycznie nowego systemu napowietrzania ścieków w zbiornikach osadu czynnego na oczyszczalni w Obrzycku”.

Załączniki