Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż kotła grzewczego na paliwo stałe (pellet) o mocy min. 250 kW w budynku Zespołu Szkół w Obrzycku”.

AKTUALIZACJA – 14.12.2020r.

Dodano – Notatka służbowa / oszacowanie

Załączniki