Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż kotła grzewczego na paliwo stałe (pellet) o mocy min. 250 kW w budynku Zespołu Szkół w Obrzycku”.

__________________

Aktualizacja 10.11.2020r. – wstawiono poprawioną wersję zapytania ofertowego.

Aktualizacja 30.11.2020r. – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

Załączniki