Miasto Obrzycko reprezentowane przez Burmistrza zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu cieć sanitarnych polegających na usunieciu z koron posuszu, martwych oraz odłamanych konarów oraz wykonaniu cześciowej redukcji korony lip drobnolistnych zlokalizowanych na Placu Lipowym w Obrzycku.

AKTUALIZACJA:

30.03.20201 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty