Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Obrzycko.