Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 20 marca 2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert organizacji pożytku publicznego.

Załączniki