Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela (Pani Izabeli Kaliska-Żupińska) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki