Zarządzenie nr 50/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont ulic w miejscowości Obrzycko z podziałem na IV części”.

Załączniki