Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 622 o łącznej powierzchni 0,6136ha położonej w Obrzycku przy ul. Stawnej

Załączniki