Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej nr ewid. 621 o łącznej powierzchni 0,2268ha położonej w Obrzycku przy ul. Stawnej.

Załączniki