Zarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 15.07.2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej nr ewid. 161 i 162 o łącznej powierzchni 0,0083 ha położonej w Obrzycku przy ul. Kościelnej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości i powołania komisji przetargowej.

Załączniki