Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 01 marca 2021r. w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021r.

Załączniki