Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023r.

Załączniki