Zarządzenie Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018r. za dzień 06 stycznia 2018r. dla pracowników Urzędu Miasta Obrzycko w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Załączniki