Zarządzenie nr 51/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 08 lipca 2022r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 zł

Załączniki