Zarządzenie nr 55/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz Przedszkola Miejskiego Bajkowa Kraina w mieście Obrzycko.

Załączniki