Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 8 lipca 2022r. Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/171/2021 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31.12.2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Załączniki