Zarządzenie nr 49/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/171/2021 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31.12.2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Załączniki