Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 13.01.2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonych w Obrzycku w rejonie ul. Strzeleckiej i Cisowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 441/3, 441/4., 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 441/9, 441/10, 441/11, 441/12, 441/13, 441/14, 441/15 oraz powołania komisji przetargowej.

Załączniki