Zarządzenie nr1/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 roku za dzień 1 stycznia 2022r. dla pracowników Urzędu Miasta Obrzycko w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Załącznik – pobierz