Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów oraz zasad przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023-2024 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Obrzycko

Załączniki