Zarządzenie Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w budynku zlokalizowanym w Obrzycku przy ul. Marcinkowskiego 10

Załączniki