Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku.

Załączniki