Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Obrzycku przy ul. Rybaki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 51/2 o pow. 0,1572 ha oraz powołania komisji przetargowej.

Załączniki