Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Obrzycku przy ul. Stawnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 848/2 o pow. 0,3966 ha oraz powołania komisji przetargowej.

Załączniki