Zarządzenie nr 236/2020 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta w Obrzycku w okręgu wyborczym nr 10.

Załączniki