Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 11.03.2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej nr ewid. 24 o pow. 0,1402 ha położonej w Obrzycku przy ul. Kościelnej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości i powołania komisji przetargowej.

Załączniki