Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia 18/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 20 marca 2020r. w sprawie funkcjonowania targowiska przy ul. Plac Lipowy w Obrzycku.

Załączniki