Zarządzenie Nr 27/2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej nr. ewid. 949 o pow. 0,0175 ha położonej w Obrzycku przy ul. Prusa oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości i powołania komisji przetargowej.

Załączniki

  • Z 27 • 28 pobrań