Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2016.

Załączniki