Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Obrzycku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 441/1 o pow. 0,9204 ha oraz powołania komisji przetargowej.

Załączniki