Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży sprzedaż likwidowanego środka trwałego stanowiącego własność Miasta Obrzycko składającego się z pojazdu marki STAR 266.

Załączniki