Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku za dzień 15 sierpnia 2020r. oraz 26 grudnia 2020r. dla pracowników Urzędu Miasta Obrzycko w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Załączniki